Spring menu over

Når du er under 18 år, har du pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en anden uddannelsesrettet aktivitet. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvad du er i gang med eller skal i gang med.

Halsnæs

Er du bosiddende i Halsnæs Kommune skal du kontakte Ungeværket, som er den Kommunale Ungeenhed for unge der har afsluttet grundskolen.

Her kan du finde kontaktoplysninger til Ungeværket.

 

 

Hillerød

Bor du i Hillerød Kommune er det UUH som du kan søge vejledning hos og du kan finde oplysningerne ved at følge dette link Du kan også selv kontakte din UU-vejleder og kan finde din vejleder her 

 

Fra ung til voksen med handicap, en folder til dig, der har et betydeligt
og/eller varigt fysisk eller psykisk handicap. 

I denne folder beskrives:
• Hvad du og dine forældre skal være opmærksomme på når du fylder 18 år
• Hvordan Hillerød Kommune kan støtte dig i
overgangen fra ung til voksen

 

Hvis uddannelsesplanen ikke følges:   

  • Hvis din uddannelsesplan ikke følges som planlagt, vil en UU-vejleder tage kontakt til dig, når UUH er blevet gjort bekendt at du ændrer din plan. Du kan også selv kontakte din UU-vejleder og kan finde din vejleder her 
  • UUH skal aftale en ny aktivitet med dig og dine forældre, og sammen skal I tilpasse uddannelsesplanen og underskrive den.
  • Hvad kan din UU-vejleder hjælpe med?

Din UU-vejleder kan hjælpe med at finde ud af, hvordan du bedst muligt kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

  • Sammen med UU-vejlederen laver du en plan for, hvad de næste skridt på din vej skal være, for at blive klar til at komme i gang med en ungdomsuddannelse.
  • UUH samarbejder med alle ungdomsuddannelse i Nordsjælland og kan hjælpe dig godt på vej til at påbegynde en uddannelse eller et forberedende forløb på FGU.

 

Ungeydelsen kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes

  • Hvis du ikke følger din uddannelsesplan eller samarbejder om at lave en ny, kan man miste retten til din ungeydelse.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og beskæftigelse.

Du kan læse mere på FGU Nordsjællands hjemmeside omkring deres tilbud

Du skal kontakte din UU-vejleder i den kommune du bor i, hvis du ønsker at starte på FGU. UU-vejlederen vil vurdere om du er i målgruppen for FGU og hvis du vurderes i målgruppen, vil I sammen lave en uddannelsesplan som beskriver mål, retning og varighed af forløbet. Uddannelsesplanen danner grundlag for den forløbsplan som bliver udarbejdet på FGU-institutionen, når du starter.

(UddannelsesGuiden) her finder du svar på spørgsmål om uddannelse og job

Logo