Spring menu over

Uddannelsesaften for dig som skal videre efter 9.

eller 10. klasse - eller som vil vide mere om tilbud

og uddannelsesmuligheder. 

 

Hillerød, U/NORD Handelsskolen

1. november kl. 17-19 

Borgmester Kirsten Jensen sætter arrangementet i gang.

 

Halsnæs, Frederiksværk Gymnasium og HF

15. november kl. 17-19 

Borgmester Steffen Jensen sætter arrangementet i gang.

 

Aftenen foregår som en messe, hvor du kan søge viden hos de deltagende ungdomsuddannelser og øvrige tilbud. 

Se her hvem du kan møde til begge arrangementer:

 • U/NORD – Tekniske erhvervsuddannelser (EUD/EUX)
 • U/NORD Merkantile uddannelser (EUD/EUX og 10. klasse)
 • U/NORD hhx
 • U/NORD htx
 • SOSU H erhvervsuddannelser (EUD/EUX) og 10. klasse  
 • FGU Nordsjælland (Forberedende grunduddannelse) 
 • HF & VUC i Nordsjælland
 • Den Jyske Håndværkerskole - plastmageruddannelsen
 • Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde (de grønne uddannelser)
 • Movia (transport og ungdomskort)

I hillerød kan du desuden møde:

 • Hillerød kommunale 10. klasse (HUC)
 • Frederiksborg Gymnasium & HF 
 • Hilleørd Kommune

I Halsnæs kan du desuden møde:

 • Ungdomsskolen 
 • Tieren - Halnæs kommunale 10. klasse
 • Frederiksværk Gymnasium
 • Halsnæs Kommune

 

Læs mere om mulighederne under Lokale ungdomsuddannelser og andre tilbud og forbered dig til uddannelsesaftenen.

Unge og misbrug 

Alkohol- og Stofrådgivningen. Rådgivningen er for borgere i alle aldre, som har brug for rådgivning eller behandling i forbindelse med forbrug af alkohol eller stoffer.

Halsnæs Alkoholambulatorium. Alkoholambulatoriet er et ambulant privat behandlingstilbud, som er gratis for borgere.

Novavi Frederikssund. Novavi tilbyder gratis og anonym alkoholbehandling.

 

Unge og vold

Offerrådgivningen. Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Bryd Tavshedens. Bryd Tavshedens formål er at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne-og kærestevold.

 

Unge og deres familier

Cool Kids er et tilbud til børn og unge i Halsnæs Kommune, der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i deres liv og udvikling. 

Røde Kors Familienetværk er et tilbud til børnefamilier, der har brug for et større netværk eller for hjælp og støtte i hverdagen. Ofte er familierne ramt på flere måder: Det er svært at få pengene til at slå til, og både børn og voksne savner socialt fællesskab.

Ungmod - Halsnæs Kommune. Unge mellem 12 og 25 år kan møde op i Ungdomsmodtagelsen. Her kan unge komme og få svar på deres spørgsmål, og der er ingen spørgsmål, der er for små, uvigtige, mærkelige eller forkerte.

BROEN Halsnæs kan hjælpe børn og unge til det fyldte 17. år i Halsnæs Kommune med økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet. Støtten gives kun til familier, som er økonomisk trængende, akut eller mere permanent.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt.

Individuelle samtaleforløb – gratis og anonymt. Borgere kan henvende sig og få individuelle samtaler på Frivilligcenteret. Det kan være borgere, der står ved en skillevej, eller befinder sig i en situation, hvor det er svært at tale med familien og vennerne om.

 

Unge og støttepersoner

Bisiddergruppen Nordsjælland. Borgere kan henvende sig og få individuelle samtaler på Frivilligcenteret. Det kan være borgere, der står ved en skillevej, eller befinder sig i en situation, hvor det er svært at tale med familien og vennerne om. 

 

Unge og ensomhed 

Ventilen er et mødested, hvor unge fra 15-25 år, der føler sig ensomme, kan hygge sig med jævnaldrende og få hjælp og støtte til at komme ud af ensomheden.

 

Ungdomsskole og klub

Halsnæs Ungdomsskole og klub henvender sig primært til unge fra 6. klasse til det 18. år.

Unge og misbrug 

Er du ung og under 18 år, eller forældre til en ung i Hillerød Kommune der ryger hash og gerne vil stoppe. Så læs videre her, og se vores tilbud om Hash afvænnings program:

Hash afvænningsprogram (HAP):

HAP er et tilbud til dig under under 18 år og dine forældre, hvis du er bosiddende i Hillerød Kommune.

 • Intensiv forløb på 6-8 uger, med 3 mdr. opfølgning.
 • Inddragelse af dine forældre, der får værktøjer til, at støtte igennem forløbet.
 • Samtale frekvens 2-3 gang ugentligt
 • Skoler og uddannelsessteder vil som oftest gerne være åbne over for behandling i skoletiden.

Kontakt oplysninger:

Huset på Clausensvej:

Leder: Hanne Holm Jensen tlf. 72325553

Rusmiddelbehandler: Nanna tlf. 72325569

Rusmiddelbehandler: Esben tlf. 72325565

 

Unge og rådgivning

Anonym Ungerådgivning Du kan henvende dig med alle slags spørgsmål og problemstillinger – store som små.

I Tjekpunktet kan du få råd og vejledning, hvis du er over 18 år og har en funktionsnedsættelse, er psykisk sårbar eller socialt udsat.

 

Unge og kriminalitet 

SSP - Et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

 

Unge og ensomhed 

Ventilen Hillerød er et mødested, hvor unge fra 15-25 år, der føler sig ensomme, kan hygge sig med jævnaldrende og få hjælp og støtte til at komme ud af ensomheden.

Unge og uddannelseshjælp

HUV er for dig, der:
• Er mellem 15-29 år
• Mangler uddannelse eller job
• Ønsker vejledning og støtte til at komme i gang med uddannelse og job

 

Hillerød ungdomsskole og klub 

Hillerød Ungdomsskole 

 

 

Logo