Spring menu over

Er du mellem 18-24 år og uden en ungdomsuddannelse kan du få vejledning af en UU-vejleder.

Er du bosiddende i Halsnæs Kommune og færdig med grundskolen, skal du kontakte Ungeværket i Halsnæs

 

Er du bosiddende i Hillerød skal du kontakte os i UUH

Du kan få vejledning, hvis du er:

  • Mellem 18 og 24 år
  • I tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på
  • Ikke parat til at begynde på en ungdomsuddannelse
  • Har brug for støtte til at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse
  • Er ved at stoppe/er stoppet på din ungdomsuddannelse
  • Lige er flyttet til kommunen.

I UUH tilbyder vi vejledning til dig under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig under 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og beskæftigelse.

Du kan læse mere på FGU Nordsjællands hjemmeside omkring deres tilbud

Du skal kontakte din UU-vejleder i den kommune du bor i, hvis du ønsker at starte på FGU. UU-vejlederen vil vurdere om du er i målgruppen for FGU og hvis du vurderes i målgruppen, vil I sammen lave en uddannelsesplan som beskriver mål, retning og varighed af forløbet. Uddannelsesplanen danner grundlag for den forløbsplan som bliver udarbejdet på FGU-institutionen, når du starter.

(UddannelsesGuiden) her finder du svar på spørgsmål om uddannelse og job

Logo