Spring menu over

Vi vejleder dig som går i grundskole på alle folke-, fri og privatskoler i Halsnæs og Hillerød.

I løbet af din skoletid fra 7.- 9./10. klasse skal du igennem forskellige aktiviteter som forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse. Du skal have kollektiv vejledning (som foregår sammen med din klasse), erhvervspraktik, introduktionskurser på ungdomsuddannelser og andre aktiviteter frem mod valg af ungdomsuddannelse. Aktiviteterne skal ruste dig til at træffe valg om ungdomsuddannelse, ved at arbejde med dine styrker og blive klogere på dine muligheder for uddannelse og arbejde.

Din UU-vejleder vil fra 8. klasse have fokus på dig, der har brug for en særlig vejledningsindsats. Du vil modtage individuel vejledning, som skal støtte dig i at blive mere afklaret omkring dit uddannelsesvalg, sammen med de øvrige aktiviteter du deltager i.

Gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Logo