Spring menu over

I 8., 9. og 10 klasse bliver du uddannelsesparathedsvurderet af den skole du går på. Du bliver uddannelsesparathedsvurderet ud fra dine personlige, sociale, praksis faglige og faglige forudsætninger. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse og revurderes løbende, hvis dit faglige niveau stiger eller falder, eller hvis der sker ændringer i de personlige og sociale kompetencer.

 

Hvis du foreløbigt er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter mv end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, vil skolen og din UU-vejleder, i samarbejde med dig og dine forældre, lave en plan for, hvordan du kan blive uddannelsesparat til dit uddannelsesønske efter 9. eller 10. klasse.

Planen kan indeholde praktik, individuelle- eller gruppesamtaler med UU-vejleder, brobygning til en ungdomsuddannelse og andre tiltag. Du kan læse mere om introduktionskurser i 8. klasse, brobygning i 9. og 10. klasse og praktik her på siden.

Din skole foretager en ny vurdering i juni 8. klasse og igen i 9. og evt. 10. klasse. UU-vejlederen revurderer ligeledes vurderingen, hvis du løbende foretager ændringer i valg af ungdomsuddannelse, hvis det faglige niveau er faldet siden 8. klasse, eller hvis skolen vurderer, at dine personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i en negativ retning.

Du kan læse mere på ug.dk, hvis du går i 9. klasse og ikke er uddannelsesparat 

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, vil du modtage kollektiv vejledning på din skole af din UU-vejleder. Her vil du blive orienteret om uddannelsessystemet, introduktionskurser og mulighed for praktik. Du vil også blive orienteret om tilmelding til ungdomsuddannelse, studievalgsportfolio og hvordan uddannelsesplanen udfyldes i Optagelse.dk.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, skal du og dine forældre tilmelde dig til en ungdomsuddannelse inden 1. marts via Optagelse.dk og ligeledes vedlægge din studievalgsportfolio. Begge dele kan du læse mere om her på siden.

Har du behov for individuel vejledning, kan du benytte sig af e-Vejledningen, hvor det er muligt at blive vejledt telefonisk, via sms, chat eller på mail.

Hvis du vil i kontakt med eVejledningen  

Logo