Spring menu over

Erhvervspraktik er med til, at du bliver godt klædt på til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg, når du er færdig med grundskolen. Du får mulighed for at afprøve en ide eller en drøm.

Din UU-vejleder vil fortælle din klasse mere om erhvervspraktikken og om hvilken uge din skole har planlagt praktik.

Du kan her læse mere om erhvervspraktik i grundskolen

Elever i grundskolen er dækket af statens erstatningsordning når der er i praktik i 6. - 10. klasse. Det betyder, at der ydes erstatning hvis:

  • eleven er kommet til skade
  • eleven har forvoldt skade på andre personer
  • eleven har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele.

 

Når du har fundet et erhvervspraktiksted, skal du oprette praktikken i Uno Ung. Du logger på Uno Ung med din kode via linket øverst på denne side, og går ind under fanen praktik i Uno Ung.

Logo