Spring menu over

I 10. klasse skal du deltage i mindst en uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning. Der kan eventuelt laves kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv.

Hvor og hvordan foregår brobygningen?

 • Hvis du er i obligatorisk brobygning på STX og HF, skal der brobygges yderligere til en erhvervsuddannelse eller til en erhvervsgymnasial uddannelse.
 • Forløbene er delt op i et 3 dages og to dags forløb samlet fem dage
 • Den skolen som du går på i 10. klasse, beslutter hvornår og hvor lang tid der er afsat til brobygning i løbet af skoleåret.

 

 • Hvis du går på EUD10, er der 6 ugers obligatorisk brobygning.

Formålet med brobygningsforløbet er:

 • At du bliver afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse
 • At du udvikler dine faglige og personlige kompetencer
 • At motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

Brobygning giver dig mulighed for:

 • Selv at opleve den faglige undervisning på den pågældende uddannelse
 • At deltage i den faglige undervisning
 • At få egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsformer, regler, skolemiljø med mere
 • At møde elever og lærere på stedet
 • At få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
 • At få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse.
Logo